STEPSCIENCE Академија

Stepwise Pharma & Engineering  лансира нов бренд- Stepscience Academy. Главната цел на Stepscience Academy е да обезбеди специјализирана обука во повеќе области, со високо ниво на ефикасност и применливост, прилагодени за индивидуалните и колективните потреби на секоја компанија.

Нашите специјализирани области за обука вклучуваат:

  • Медицински канабис
  • Фармацевтски и животни науки и индустрии
  • Управување со проекти
  • Финансии и инвестиции
  • Развој на меки вештини
  • Lean Six Sigma

Проверете ги нашите курсеви за обука на нашата нова веб-страница.