GMP Проектен Менаџмент

Има моменти кога компаниите едноставно немаат ресурси, знаење или контакти за да го олеснат ефективниот GMP проект. Ова може да ја загрози ефикасноста на вашиот објект и да стане тесно грло.

Ефикасното управување со проекти со GMP е клучен фактор за усогласување со сите релевантни регулаторни рамки на ISO/GxP, во фармацевтската индустрија и life science останатите науки.

Како ние можеме да го поддржиме вашиот бизнис?

Stepscience нуди услуги за управување со проекти за GMP за да ви помогне да започнете и да го стартувате проектот, како и во согласност со релевантните прописи. Stepscience има водечка работна сила од консултанти за управување со проекти, инженери и геодети кои го прикажуваат совршениот тим за да се осигураат дека критичните прашања за усогласеност се приоритет за секој проект.

Потценувањето на потребното време, како и напорот за валидација се вообичаени грешки во управувањето со проектот, Stepscience може да ги предвиди тие стапици и потенцијални прекини во проектот, пред да се случат.