CQV

CQV (Инспектирање, квалификација и валидација) е процес ориентиран кон многу детали кој бара вистинска мешавина на знаење, искуство и трудољубивост за правилно ставање на опремата/системите во употреба.

Дополнително, со постојано менување на прописите и барањата на глобалните медицински власти, од клучно значење е да се разбере животниот циклус на CQV за да остане усогласен

Како ние можеме да го поддржиме вашиот бизнис?

Нашите посветени инженери за CQV носат широко и длабоко знаење за целиот животен циклус на валидација за да ги поддржат сите главни сектори во индустријата за фармацевтски и life science останати науки. Ние ве водиме во изборот на вистинската стратегија за валидација и целосно ги поддржуваме сите ваши тактички, практични резултати, од подготовка на протокол, преку „базична извршност“ и анализа на податоци.

Услугите за CQV на Stepscience вклучуваат:

  • Пуштање во употреба на објекти, комунални солуции и опрема;
  • Услугите за CQV на Stepscience вклучуваат:
  • Поддршка на активностите за валидација на процесите;
  • Поддршка на активности за валидација на аналитички методи;
  • Поддршка на активностите за валидација на чистење;