Lean Manufacturing/ Загуби во производство

За оптимизирање на вашите операции во вашиот објект, од суштинско значење е размислувањето за Lean Manufacturing да се земе предвид во дизајнот на вашиот објект.

Сите сме слушнале за Седумте загуби на Lean производство, но сè почесто гледаме дека е додаден осмата загуба- Вештина.

Успехот на вашиот производствен погон многу зависи од вештината на вашиот дизајнерски тим.

Осигурајте се дека вашиот дизајн е конкретно насочен за успех – особено, ефикасност и усогласеност со GMP. Ако вашиот објект има под- оптимален распоред, вештината на вашиот оперативен тим никогаш не може да го достигне својот целосен потенцијал.

Со текот на годините, и со мојата меморија со недостатоци, научив дека ми треба лесен начин да мислам и на „загубите“, особено кога испитувам неоптимален дизајн, или како кратенка TIM WOODS – 

Транспорт  – Пренесување луѓе, материјали, па друго со скоро празни возила

I:  Инвентар – Складирање на работа во тек, работни парчиња, документација пред барањата

М:  Движење – Одење, свиткување, кревање, вртење, достигнување

W:  Чекање – инструкции за производство, опрема или суровини

О:  Преголема продукција – Да се направи повеќе отколку што е ВЕДНАШ потребно

О:  Прекумерна обработка – Построги толеранции или материјали со повисок квалитет отколку што е потребно

Д:  Дефекти – Преработка, отпад, неточна документација

S:  Вештини – Под искористување на способностите, делегирање задачи на персонал со несоодветна обука