ПРОИЗВЕДУВАЊЕ, КВАЛИФИКАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА (CQV)

Experience

Идеалниот кандидат по можност треба да има минимум 6 месеци искуство во инженерство, одржување, пуштање во работа,
Квалификација и валидација во индустриско опкружување, по можност во фармацевтската индустрија.

Мора да има искуство во подготовка и извршување на документација за пуштање во работа, квалификација и валидација, како што се:

 • – Проценка на влијанието (ИА)
 • – Проценка на ризик (РА)
 • – Спецификација за кориснички барања (URS)
 • – Спроведување на преглед на зајакнат дизајн
 • – Подготовка и извршување на квалификација за дизајн
 • – Подготовка и извршување на пуштање во работа
 • – Подготовка и извршување на квалификација за инсталација
 • – Подготовка и извршување на Оперативната квалификација
 • – Подготовка и извршување на квалификација за изведба

Technical Skills

 • • Диплома по инженерство
 • • Познавање на прописите за GMP и FDA
 • • Силни организациски и комуникациски вештини
 • • Течно познавање на англиски јазик
 • • Вештини за критичка анализа и проактивна личност
 • • Способност за работа во мултидисциплинарен тим