ИНЖЕНЕРСКИ УСЛУГИ ПРИЛАГОДЕНИ ЗА ФАРМАЦЕФТСКИ ИНДУСТРИИ

Stepscience со своите услугите се разликува од другите инженерски компании, услугите се приспособени за фармацевтската индустрија и life science останати науки регулирани со високо GMP.

ИНДУСТРИИ

Ние сме лидери во поддршката на нашите клиенти да воспостават, развијат и одржуваат бизнис за канабис за медицински цели.

Stepscience ги води фармацефтските и производителите на ветеринарски лекови и додатоци да се сообразни со Националните, EU, US FDA GMP и PIC/S GMP законски барања.

Stepscience може да помогне во имплементирањето на системи за управување со квалитет ISO 13485 во компании за медицински уреди, во согласност со ISO 13485:2016 и/или FDA QSR 820.

Ние ви помагаме во согласност со важечките прописи при регулаторни пријави и заверки на вашите производи.

Ние ви помагаме во согласност со важечките прописи при регулаторни пријави и заверки на вашите производи.

За нас

STEPSCIENCE

Нашиот висококвалификуван тим комбинира солидно искуство во фармацевтската и ветеринарната индустрија, медицинскиот канабис, козметиката, додатоците во исхраната и медицинските уреди ќе го поддржи вашиот бизнис како што беше наш.

Билтен

Never Miss The Latest News

Статии